Chełm - informacje


61.135
mieszkańców Chełma
28.652
mężczyzn
32.483
kobiet

7.701
w wieku przedprodukcyjnym

37.557
w wieku produkcyjnym

15.877
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

192
zawarto małżeństw

415
urodzeń

785
zgonów

-370
przyrost naturalny
miasto Chełm
dochody

494.880.640
wydatki

485.712.832
struktura wydatków Chełma

11.993
0,002%
Rolnictwo i łowiectwo

1.659.651
0,342%
Przetwórstwo przemysłowe

109.001.888
22,442%
Transport i łączność

17.047.306
3,510%
Administracja publiczna

16.000
0,003%
Turystyka

7.787.546
1,603%
Gospodarka mieszkaniowa

1.095.327
0,226%
Działalność usługowa

1.073.868
0,221%
Informatyka

382.321
0,079%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

11.635.577
2,396%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

192.397
0,040%
Wymiar sprawiedliwości

5.996.886
1,235%
Obsługa długu publicznego

391.853
0,081%
Różne rozliczenia

165.546.032
34,083%
Oświata i wychowanie

3.639.357
0,749%
Ochrona zdrowia

14.270.061
2,938%
Pomoc społeczna

3.012.557
0,620%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

20.742.076
4,270%
Edukacyjna opieka wychowawcza

21.669.214
4,461%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.642.998
1,779%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.103.087
1,051%
Kultura fizyczna i sport

86.794.832
17,870%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-08-11 09:42
REKLAMA
pogoda Chełm
18.6°C
wschód słońca: 05:08
zachód słońca: 19:54
Koronawirus
lubelskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chełmie

kiedy
2022-08-12 19:00
miejsce
Amfiteatr, Chełm, Kumowa Dolina,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-09-09 19:00
miejsce
Chełmski Dom Kultury, Chełm, Plac...
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-12 19:00
miejsce
Chełmski Dom Kultury, Chełm, Plac...
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-20 19:00
miejsce
Chełmski Dom Kultury, Chełm, Plac...
wstęp biletowany