10 lipiec 2020

Chełmskie firmy korzystają z tarczy antykryzysowej w ZUS

24,3 miliona złotych – to kwota składek, z której Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnił przedsiębiorców z Chełma i powiatu chełmskiego. To wsparcie z tarczy antykryzysowej w ZUS, o które płatnicy ubiegali się najczęściej.
REKLAMA
Przedsiębiorcy mieli trzy miesiące na złożenie wniosku i dokumentów w sprawie umorzenia składek w ramach tarczy. Ten termin minął 30 czerwca. Zwolnienie z opłacania składek przysługiwało kilku grupom płatników i obejmowało dwa lub trzy miesiące (okres od marca/kwietnia do maja 2020 r.).

Spółdzielnie socjalne i przedsiębiorcy, którzy zgłaszali do ubezpieczeń społecznych do 9 osób, korzystali z całkowitego umorzenia. Natomiast płatnikom, którzy zgłaszali do ubezpieczeń od 10 do 49 osób, przysługiwało zwolnienie z połowy kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. W przypadku przedsiębiorców, którzy opłacali składki wyłącznie za siebie, warunkiem skorzystania z ulgi był przychód nieprzekraczający 15 681 zł lub dochód nieprzekraczający 7 tys. zł.

W Chełmie i powiecie chełmskim ze zwolnienia ze składek skorzystało dotychczas ponad 3,7 tys. płatników. Łączna kwota zrealizowanych dla nich umorzeń to 24,3 mln zł. Ta kwota może jeszcze wzrosnąć, bo niewielki odsetek wniosków jest w postępowaniu wyjaśniającym. W całym województwie zwolnienia ze składek w ZUS sięgnęły do tej pory 468 mln zł.

W związku z epidemią przedsiębiorcy mogą korzystać również z innych ulg w ZUS: odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia zaległości na raty (bez opłaty prolongacyjnej). Mogli także wystąpić o to, by ZUS nie pobierał odsetek za spóźnienie w opłaceniu składek. Te ulgi dotyczyły składek należnych za 2020 rok.

Świadczenia postojowe w epidemii

Wiele wniosków o wparcie dotyczyło również świadczeń postojowych. Postojowe z ZUS otrzymują przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, które doświadczyły przestoju w działalności z powodu Covid-19. Miesięczne świadczenie wynosi maksymalnie 2080 zł „na rękę”. Można je otrzymać do trzech razy pod warunkiem, że sytuacja materialna wnioskodawcy nie poprawiła się. Wnioski będzie można składać nawet do trzech miesięcy po zniesieniu stanu epidemii. Obecnie można je wysłać tylko przez internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Postojowe dla mieszkańców Chełma i powiatu chełmskiego wypłaca Oddział ZUS w Biłgoraju. W całym obsługiwanym przez siebie regionie oddział wypłacił dotychczas 25,5 tys. świadczeń postojowych na kwotę ok. 51 mln złotych. Informacje o świadczeniach, które można uzyskać w ZUS z powodu epidemii, znajdują się na www.zus.pl.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
lubelskie
44881
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chełmie

kiedy
2021-03-13 19:00
miejsce
Chełmski Dom Kultury, Chełm, Plac...
wstęp biletowany
kiedy
2021-05-21 19:00
miejsce
Chełmski Dom Kultury, Chełm, Plac...
wstęp biletowany